rhy.fi
Maanomistajille
Suuret kiitokset maanomistajille, te mahdollistatte metsästysseuran toiminnan!

Metsästysseuran toiminnan mahdollistavat maanomistajat, jotka luovuttavat vuokrasopimuksella omistamansa alueet seuran käyttöön.

Maanomistajien kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa ikiaikaisen eräperinteen ylläpidon. Metsästys ja luonnossa liikkuminen ovat hieno harrastus joiden jatkuvuuden turvaaminen on meidän yhteinen asia.

Metsästysseuran toiminnassa näkyvin toiminta on varmasti hirvenmetsästys.
Jokasyksyinen jahti kokoaa yhteen kyläläisiä ja sieltä kotoisin olevia. Monet seuran jäsenet sekä maanomistajat asuvat nykyään kaupungissa ja heille hirvijahti voi olla ainutlaatuinen tilaisuus tulla tapaamaan vanhoja tuttuja kotiseuduilleen.
Hir­ven­met­säs­tys ko­ko­aa sa­man nuo­ti­on ää­reen nuo­ret ja van­hat, mie­het ja nai­set, en­ti­set ja ny­kyi­set asuk­kaat. Hir­vi­jah­ti luo yh­tei­söl­li­syyt­tä.

Olethan ymmärtäväinen jos koira eksyy riistan perässä pihaan tai luoksesi. Yleensä koiralla on tutkapanta ja isäntä on jo tulossa. Koira toimii riistan perässä vaistojensa varassa ja oppimansa mukaan. Riistaeläin käyttää useasti tiestöä, rakennuksia ja eläinten aitauksia hävittääkseen hajunsa perässä tulevan koiran nenästä. Monesti näemme koiran "hölmöilemässä" pihalla, mutta emme äskettäin läheltä mennyttä riistaa...

Jos maanvuokrasopimukseen on tullut muutoksia tai haluat vuokrata maasi seuralle, ota yhteys puheenjohtajaan tai sihteeriin. (yhteyshenkilöt)
Vuokrasopimuksen vanhetessa olemme teihin yhteydessä.

Seuran jäsenet liikkuvat metsässä ympäri vuoden, samalla he pitävät myös silmällä mitä metsässäsi tapahtuu. Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa metsästyksestä maillasi, ota yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin.

Kiitos!Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös